DOP Petten

Onze bijeenkomsten worden thans 3x per week
in het pand Plein 1945 nr. 4 te Petten gehouden.
 Verbouwplan DOP-gebouw
 zie: BESTUUR, submenu Verbouwplan   
Afbeelding invoegen
 
        Algemeen
We organiseren inloop bijeenkomsten om op deze wijze de noodzakelijke onderlinge contacten en daarmee de leefbaarheid in ons dorp in stand te houden. Door de toenemende vergrijzing is steeds meer behoefte aan zorg en ondersteuning nodig. Als men behoefte heeft aan contact of een probleem wil melden kan men bij het DOP zomaar binnenlopen. Daarnaast organiseren we zo mogelijk ook andere activiteiten en diensten. In deze website is hierover meer vermeld.
De inloop is vrij, een consumptie kost € 1, -. Een consumptiekaart kost € 5, - en is goed voor 6 consumpties.
 
Openingstijden
Het DOP organiseert drie maal per week, behalve op feestdagen, inloopochtenden en wel op:
    •    Maandagmorgen
    •      Woensdagmorgen 
    • Vrijdagmorgen
van 9.30 uur tot 12.00 uur. Bij elke bijeenkomst ontvangen twee vrijwilligers onze gasten. We mogen ons in een toenemende belangstelling verheugen.
 
Activiteiten DOP
Al onze activiteiten zijn gericht op het behoud van de leefbaarheid van ons dorp. Omdat de VVV vestiging in Petten is gesloten ontvangen onze vrijwilligers in het seizoen tijdens de openingsuren ook gasten die ons dorp bezoeken en om informatie vragen. Holland boven Amsterdam en de Ondernemers Federatie Schagen  ondersteunen dit initiatief. In 2016 hebben bijvoorbeeld onze vrijwilligers 750 gasten wegwijs kunnen maken.
 
Het DOP verzorgt ook tijdens de openingsuren de uitleen van eigen boeken. Boeken worden geheel vrijblijvend ingebracht en uitgeleend.
 
Elke 1e woensdag van de maand is een VOA (Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur) aanwezig.

Het DOP verzorgt zo mogelijk maandelijks themabijeenkomsten, maar deze zijn door gebrek aan ruimte tijdeijk opgeschort. Zie de informatie hierover op onze site.

Overige activiteiten 
De handwerkclub en de Leesclub, beiden zijn onderdeel van het DOP, houden ook hun bijeenkomsten in ons huidig tijdelijk onderkomen. Starlet houdt hier ook 2x per week zitting.
In het DOP is een uitgebreid boekenbestand opgesteld waar inwoners gratis een boek kunnen lenen. Dit  onder voorwaarde dat ze die terugbrengen.