FINANCI╦N

Afbeelding invoegen
 
Constante inkomstenbron voor het DOP is de uitgifte van consumptiekaarten. Eén kopje koffie of thee kost € 1. Een consumptiekaart kost € 5 en is goed voor het verkrijgen van 6 kopjes koffie of thee.

Met deze inkomsten kunnen de voorraad koffie en thee met toebehoren worden ingekocht.Daarnaast heeft het DOP een aantal meest kleinere bedragen aan sponsorgelden ontvangen. Deze gelden worden voornamelijk gebruikt voor aanschaf van eenmalige gebruiksartikelen en betaling van extra kosten voor speciale bijeenkomsten.

Met gemeente Schagen en met SEBAP is afgesproken, dat het DOP vanaf 1 april 2014 aan SEBAP voor gebruik van het DOP gebouw en zolang dit mogelijk is voor de kerk waar onze themabijeenkomsten worden gehouden huur betaalt.

Om dat te kunnen financieren heeft het bestuur van het DOP op 6 juni 2014 voor het jaar 2014 bij de gemeente Schagen subsidie aangevraagd en verkregen. Dit is ook voor 2015 aangevraagd en ontvangen. Maar om subsidie in ontvangst te kunnen nemen is het noodzakelijk, dat het DOP over een eigen rechtsvorm beschikt.

Het bestuur DOP heeft daarop besloten een eigen stichting DOP te vormen.

De stichtingsakte DOP is op 12 januari 2015 ondertekend.

Vanaf 1 januari 2018 is Stichting DOP als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI, aangemerkt.