Nevenactiviteiten DOP Petten

        De Stichting DOP Petten verzorgt naast de hoofdtaak het organiseren van drie bijeenkomsten per week met rond de 25 vrijwilligers ook de

        volgende taken:


Ø        DOP verzorgt zo mogelijk één keer per maand een themamiddag voor alle inwoners. Deze activiteit is na de uitbraak van Corona tijdelijk 

       opgeschort, maar wordt weer opgepakt zodra er ruimte voor beschikbaar komt.

 

Ø       DOP verzorgt tijdens openingsuren het ontvangen van VVV-gasten. Dit is ontstaan na opheffing van de VVV. De Ondernemers Federatie

      Schagen zorgt voor het nodige foldermateriaal. Holland boven Amsterdam verstrekt ons de nodige informatie.

 

Ø     DOP verzorgt kosteloos het uitlenen van boeken die inwoners daarvoor beschikbaar stellen. Men wordt verzocht deze boeken na lezing terug te

      brengen. Periodiek worden overtollige boeken voor verkoop aangeboden. Van deze inkomsten worden speciale activiteiten ontwikkeld, zoals het

     organiseren van een brunch die alle bezoekers gratis kunnen bijwonen.

 

Ø     DOP heeft het beheer van de Handwerkclub overgenomen, nadat het Rode kruis die activiteit had afgestoten. Deze handwerkclub komt om de

     veertien dagen op maandagmiddagen in het DOP-gebouw bijeen.

 

Ø     De Leesclub Petten valt onder het DOP. De leden komen eens per zes weken in het DOP-gebouw bijeen en bespreken vooraf bekendgemaakte

     boeken.