FINANCI√čN

Afbeelding invoegen
 
Het DOP organiseert vanaf 2013 driemaal per week ochtendbijeenkomsten voor met name ouderen. Daar wordt koffie en thee geserveerd. Deze bijeenkomsten worden door rond de 25 vrijwilligers georganiseerd. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen loon of onkostenvergoeding.

Constante inkomstenbron voor het DOP is de uitgifte van consumptiekaarten. Eén kopje koffie of thee kost € 1. Een consumptiekaart kost € 5 en is goed voor het verkrijgen van 6 kopjes koffie of thee. Met deze inkomsten kunnen de voorraad koffie en thee met toebehoren worden ingekocht. Deze gelden worden voornamelijk gebruikt voor aanschaf van eenmalige gebruiksartikelen en betaling van extra kosten van onderhoud.

Om ook de huurkosten voor ons onderkomen te kunnen financieren ontvangt DOP vanaf 2014 jaarlijks van de gemeente Schagen subsidie. Dit bedraagt thans jaarlijks € 2.000 per jaar. Hiermee kunnen we grotendeels de jaarlijkse huurkosten van ons onderkomen financieren. Om deze subsidie in ontvangst te kunnen nemen heeft het DOP een eigen rechtsvorm aangevraagd, Stichting DOP Petten. De stichtingsakte DOP is op 12 januari 2015 ondertekend. Vanaf 1 januari 2018 is Stichting DOP als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI, aangemerkt. Met de verkoop van consumptiekaarten en jaarlijkse subsidie van de gemeente lukt het ons om financieel rond te komen.

Door de Coronacrisis zijn in 2020 minder bijeenkomsten georganiseerd en dus minder inkomsten verkregen. Bovendien moesten we van ons vaste onderkomen in het DOP gebouw verlaten, omdat daar te weinig ruimte is om voldoende onderlinge afstand te houden. Van de gemeente mochten we vanaf begin juni 2020 de leegstaande kerk gebruiken tot het moment dat die verkocht gaat worden. Omdat de gemeente voor dit onderkomen tijdelijk geen huur vroeg konden we de extra maatregelen treffen en financieren om daar aan de coronavereisten te voldoen.

Begin 2021 hebben we wegens verkoop de kerk moeten verlaten en hebben tijdelijk in een leegstaand winkelpand onderdak gevonden. Maar vanwege opgetreden coronabesmettingen hebben we onze bijeenkomsten vanaf maart 2021 wederom tijdelijk volledig stop moeten zetten.

Maar gelukkig zijn vanaf eind mei onze bijeenkomsten weer hervat. In de gesloten periode liep de huur wel door. Vanaf 19 oktober 2022 zijn we verhuisd naar perceel Plein 1945 nr.4. Dat was in verhouding met ons vorig ondekomen een duidelijke verbetering. Dit kunnen we huren tot uiterlijk eind 2025. Dan hopen we dat het DOP-gebouw verbouwd is zodat we dat weer kunnen betrekken. Het lukt ons tot op heden nog steeds om financieel rond te komen.

 Overzicht balans inkomsten en uitgaven DOP Petten tot 2024.